For utstillere


Alternativmesse i Drammen

Scandic Ambassadeur Hotel, 17. - 18. oktober 2020


Informasjon til utstillere - deltagere

Om messen - Messeprogram - Bestille standplass

Generell utstillerinformasjon til alle SagamesserEkstra markedsføring i Sagamesser sine messeprogram:
En del opplever at andre utstillere har bilde, link til hjemmeside, e-mailog tlf.nr oppført i messeprogrammet. Det koster litt ekstra, og det er opptil dere å bestille ekstra markedsføring. Se egen fil om markedsføring.

Bestille standplass

Åpningstid for publikum:
Lørdag: 1100-1900
Søndag: 1100-1900
Drammen: Lørdag 1000-1900 og Søndag 1100-1900

Åpningstid for utstillere: (Hvis dere trenger ekstra tid, ta kontakt med oss!)
Fredag: 1900-2130
Lørdag : 0830-1930(Drammen 0800-1930)
Søndag: 1000-2100


Standplassering:
Som dere sikkert forstår; klarer vi ikke å tilfredsstille alle når det gjelder ønsket standplassering. Vi forsøker så langt det er mulig å etterkomme ett av deres ønsker om plassering. Utvelgelse av stand foregår etter ”først til mølla” begrepet. De som tidlig sender påmeldingsskjemaet tilbake til oss, vil bli prioritert ved utvelgelse av stand.

Kort forklaring til hvordan man bestiller plass:
Hvis du/dere har bestemt dere for å være med samt akseptert prisen og er inneforstått med at absolutt alle må betale mva, sjekk om det fortsatt er ledige plasser på www.sagamesser.no under ”Påmelding – for utstillere”.
Ta event. kontakt med oss pr. email el. telefon for å høre om din bransje fortsatt er ledig. Hvis du/dere har fått OK, skal dere umiddelbart fylle ut det automatiske eller manuelle påmeldingsskjemaet og sende det til oss for å sikre deg din ønskede stand. Den endelige reservasjonen skjer ved å innbetale depositum pålydende 1000,-kr til bankkonto: 2220 23 28931 (Ref:Depositum …….messe).
Restfaktura(med forfall ca. 14 dager før messestart) vil bli sendt til de som har returnert påmeldingsskjema og betalt depositum.
Ønsker du/dere å betale totalsummen med engang, ta kontakt med oss for riktig sum og fakturanummer!
Info for innbetaling fra utlandet: IBAN: NO6722202328931 BIC-adresse: DNBANOKK. Vår bank: Sparebanken Øst.

NB: Bestilling av standplass er bindende! Bord, stoler og bruk av elektrisitet er inkludert i standleien. (Skillevegger er ikke inkludert i prisen) Påmeldingen er bindende. Utstillere som avbestillinger senere enn 42 dager før messestart, blir belastet hele utstilleravgiften.
Utstiller som avbestiller 43 dager før messestart, må betale 1000,-kr.eks.mva i avbestillingsgebyr pr.messebestilling.(Skal dekke vårt arbeide med å legge dere inn , okkupasjon av bransjen, fakturering/kredittnota m.m.)

Frister
Depositum: Skal innbetales umiddelbart etter bestilling. Hvis ikke, kan plassen gå til andre i samme bransje og utstilleren kan da oppleve at de ikke kommer med.NB: Gjelder kun nye utstillere.
Utstillere som har deltatt tidligere, avventer faktura.
Tekst til foredrag og utstillerliste: 21 dager før messestart.(Du stiller bakerst i køen hvis du er sen)
Reklame messeprogram: 21 dager før messestart.

Er man sikret plass hvis man innbetaler depositum og sender inn skjemaet?
Nei. Din bransje/virkefelt/utøverfelt kan være fylt opp. Man er ikke sikret plass, før man mottar en OK beskjed fra oss. Vi sender tilbake depositum umiddelbart hvis ”bransjen” er fylt opp. Spesielt salgsfirmaer bør forhøre seg om sin bransje er ledig.

Foredrag
Innmeldte utstillere har krav på min. 1 foredrag pr.messe. De fleste får flere, hvis de ønsker det. De som er tidlig ute, vil oftest oppleve å få sine ønsker oppfylt når det gjelder antall foredrag og tidspunkt på dagen. Tekst og tittel fylles ut på det manuelle skjemaet Last ned manuelt skjema


Bruk av røkelse:
Er ikke tillatt! Det er selvfølgelig lov til å selge røkelse, men all bruk innenfor messeområdet er forbudt. Vanlig telys er tillatt, men vær forsiktig.

Teknisk materiell til foredrag/workshop:
De av dere som trenger overhead eller annet teknisk materiell må ta kontakt med Saga Marketing AS for reservasjon samt å forsikre seg om at det finnes på hotellet.

Bord og stoler:
Til hver stand er det inkludert min.1 bord pluss to stoler. Trenger dere flere stoler eller bord, gir dere beskjed til messeansvarlig. Bordene er normalt 1,40 x 0,45m.

Strøm / skjøteledninger:
Strøm er tilgjengelig, men alle må selv sørge for jordet skjøteledning (min.10meter) og forgreiningskontakter.
Ikke gå ut i fra at strømkontakten er like ved deres stand. Bruk av strøm er inkludert i standleien. Ikke forvent at vi har ubegrenset med strømkabler. Ta alltid ut strømkontakten(e) når messen er over! (Kan være brannfarlig å ikke gjøre det!)

Skillevegger og messeutstyr:
Viktig! Vår pris pr.stand gjelder kun gulvplassen på f.eks 2 x 2 meter pr.stand. Til hver stand vil det bli fremsatt min. 1 bord samt to stoler. Skillevegger, bakvegger, spotlights, skjøteledninger, overhead, lerret og øvrig utstyr må deltagere skaffe(evt.leie) selv og transportere til messen.
NB: U-standene har ikke vegg bak seg. Det er normal N-standene som har vegg bak seg. Alle stands som står midt i salen, har ikke vegg bak seg.

Opphenging av plakater:
Vi vil alltid anbefale alle om å investere i Roll ups løsning. Koster ca. 2000,-kr. Flere og flere hotell/utleiere har blitt strengere på bruk av tape og spesielt tegnestifter/småspiker som INGEN aksepterer. Vi anbefaler alle om å ta seg en tur på bokhandelen å kjøpe pastakitt for opphenging.
Du som utstiller står ansvarlig hvis byggherren(hotell m.m.) krever kompensasjon for ødelagt veggflate(tapet,maling) malerier, gardiner eller annet.

Montering/rigging:
Rigging fra kl.1900 fredag. All rigging bør være avsluttet kl. 1045. lørdag. (0945 i Drammen lørdag)
Hold det ryddig rundt dere. Påse at all søppel er tatt opp før messestart og etter nedrigging søndag kveld.
NB: Ikke begynn nedrigging før stengetid på søndagen da det er til stor sjenanse for de andre messedeltakerne samt besøkende.

Utstillere som har fått tillatelse av oss til å forlate messa tidligere, må vise aktsomhet ved nedrigging og sørge for at det er ryddig på standen når de forlater messelokalet.
Utstillere som ikke følger reglene, etterfaktureres for kr. 500,-eks.mva.

Overnatting: (Messeavtale)
Ring Grete på Saga Marketing for nærmere informasjon.
NB: Vi kan anbefale alle om å sjekke ut priser på f.eks www.hotels.com eller skaffe seg hotell-bonuskort.
Mange opplever å finne rimeligere priser på slike nettsteder eller med et bonuskort enn det vi kan innhente av priser. Vi kan dessverre ikke forhåndsbestille rom for våre utstillere og kan av den grunn ikke oppnå de beste prisene.

Parkering:
Anbefaler alle om å sjekke parkeringsmuligheter via messestedets hjemmesider. Vi har oftest våre messer på hotell og hotellene informerer normalt godt om parkeringsfasilitetene.

Utdeling av messemateriale:
Skal kun skje fra utdelerens standområde. Rollups kan plasseres i fellesareale for kr.500,-eks.mva. Brosjyrer kan plasseres ved informasjonsbord/inngang for kr. 300,-eks.mva.

Sikkerhet/forsikring:
Vi understreker at Saga-Forlaget ikke er ansvarlig for tyveri eller skade når det gjelder standutstyr eller varer. Det er opp til deltagerne selv å tegne nødvendige forsikringer hvis de ønsker dette. Utstillerne bør allikevel vurdere å fjerne eller dekke til ”fristende” varer utenom åpningstiden.

Bestille standplass


Står du fast? Send oss en e-mail eller ring oss på tlf.nr: 96509081. Vi vil alltid være behjelpelig!
Det er meg en stor glede å ønske dere hjertelig velkommen til alle våre messer.

Med vennlig hilsen

Jørn Haugerød,
Messeansvarlig i Saga Marketing ASArrangør
Saga Marketing AS, Postboks 9092, 3006 DRAMMEN
Mob: 98 89 54 49 E-post: messe@sagamesser.no
Web: http://www.sagamesser.no
copyright 1997-2020 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.) for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold fra alternativ.no er ulovlig.