For utstillere


Alternativmessen Sunn - Livsstil i Stavanger

Radisson Blue Atlantic, 20. - 22. september 2019


Informasjon til utstillere - deltagere

Om messen - Messeprogram - Bestille standplass

Radisson Blu Atlantic
Byens mest sentrale hotell. 200 m fra buss og jernbanestasjon.
15 minutter til Sola flyplass.
Avgang hver 15.minutt.Flybussen stanser utenfor.
Adresse: Olav V gt 3, 4005 Stavanger - Telefon: 51 76 10 00

Priser for utstillere
Bestille standplass

Modul 2 x 2 m kr 4 000,- eks. mva
Modul 2 x 2 m – med skillevegger kr 4 600,- eks.mva

Rabattkoder Beregnes av totalbeløpet eks. mva.
2 moduler 10%
3 moduler 20%
4 moduler 30%
Beregnes av totalbeløpet eks. mva.

Tillegg for hjørnemoduler markert med stjerne *: 500,-kr
Skillevegger kan bestilles separat. 390 kr pr. m eks. mva.
Hver modul inkluderer bord (120 x 45 cm) , stoler og strøm

Gratis annonse i messeprogrammet
Standprisen inkluderer en 1/8 side annonse i messeprogrammet: Verdi 1.000 kr

Ps. Utenlandske utstiller slipper å betale merverdiavgift.

Påmeldingen er først gyldig når det er innbetalt et depositum på 1.500 kr.
Depositumet refunderes ikke ved avmelding.
Inbetaling for stand refunderes ikke ved avmelding etter 1.september.

Bord og stoler er inkludert.


Foredrag:

Utstillere har mulighet, men ingen rettighet, til å holde foredrag eller presentasjoner i løpet av messen. Send separat:

1) Foredragstittel
2) Kort tekst om foredraget (5-10 linjer)
3) Navn på foredragsholder:
4) Presentasjon av foredragsholder: (5-10 linjer)
5) Godt portrett av foredragsholder i farger.

Arrangøren forbeholder seg rett til å redigere foredrags-presentasjonene, samt utelate foredrag dersom disse vilkårene ikke oppfylles


Foredragsholdere ønskes velkommen både blant utstillere og ikke-utstillere.

Utstillere kan holde såvel kommersielle som ikke-komersielle foredrag.
Som utstiller står du fritt til å markedsføre varer, tjenester, kurs m.m. i et foredrag.

Ikke-kommersielle foredrag er av allmen opplysende karakter,
og ikke en markedsføring av egne varer, tjenester, kurs m.m.


Komersielle foredrag varer, tjenester, kurs m.m. for ikke-utstillere:
Pris: 2.500 kr pr. foredrag.
Inkluderer presentasjon i foredragsprogrammet. Denne type foredrag er gjenstand for vurdering i den grad det har relevans for messens innhold.

NB! Hvert foredrag er på maks. 50 minutter.

Foredragene presenteres i messeprogrammet

NB ! Arrangøren forbeholder seg retten til å vurdere om foredragene er av relevans for messens innhold. Foredagstekstene er gjenstand for redaksjonell redigering.

1) Foredragstittel
2) Kort tekst om foredraget (ca 400 tegn med mellomrom)
3) Navn på foredragsholder:
4) Presentasjon av foredragsholde (ca 400 tegn med mellomrom)
5) Godt portrett av foredragsholder i farger. (Send på fil)

PS. Viktig med et godt bilde!!!
Foredrag kan bli avvist dersom disse vilkårene oppfylles.

Send til:
E-Post: post@alternativmessen.com

Bestille standplass

Parkering:
Det er parkeringshus tilgjengelig:
Innkjørsel i Knud Holms gt. på baksiden av hotellet.

Åpningstider for messen:
Fredag kl. 16-21 Lørdag kl. 11-18 Søndag kl. 11-18

Åpningstider for utstillere lørdag og søndag
Utstillingsområdet er avlåst etter messens åpningstider
Lørdag og søndag er det tilgang til messeområdet for utstillere fra kl. 10.00.

Montering
Det er anledning til å stille fra seg utstyr torsdag kveld etter kl. 18.00, MEN ingen montering!
(Det tas forbehold om denne muligheten, da det er avhengig av at hotellet ikke har andre arrangement.)
Fredag er det åpent for montering av stands fra kl. 7.00.
Det er ikke messehjelpere tilgjengelig før kl.9.00
Traller til innkjøring av utstyr er tilgjengelig.
Det finnes en sideinngang for hotellet for kortidsparkering og levering av utstyr.

Demontering
Søndag kl 18 - 22
Alle stander, må være demontert og lokalet ryddet innen søndag kveld.

Bord og strøm
Til hvert modul følger bord og stoler etter behov.
Det er et innenfor rimelighetens grenser ubegrenset antall bord og stoler tilgjengelig.
Lengde; 120 cm Bredde; 45 cm Høyde; 72cm
Hver modul har tilgang på strøm.

Ekstra skillevegger
Skillevegger kan bestilles seperat
Pris.400 kr pr m eks. mva.

Messehjelpere
Det er anledning til å 2 messehjelpere pr. modul.
Messehjelpere må forhåndsregistreres innen messestart.
Send e-post: post@alternativmessen.com

Program
Messeprogrammet legges ut på nett 3 uker før messen.
Det er også tilgjenglig i trykket utgave på messen.

Messekotyme
-Respekterer ditt oppmålte og tildelte areal.
-All aktivitet knyttet til din stand skal i prinsippet forgå på dette arealet og ikke utenfor.
-For eksempel hvis du stiller opp en stol for dine klienter, bør denne stå innenfor din modul.
-Eller deler ut brosjyrer, bes du å stå innenfor din modul.
-Markedsføring av dine produkter og tjenester skal foregå på ditt areal. Og ikke utvides med for eksempel å henge opp plakater, eller bukker andre steder i messeområdet.
-Utstillere oppfordres til å overholde messens åpningstider. Både med hensyn til opprigging av stand innen åpningstid og særlig nedpakking av stand søndag kveld.
-Å pakke ned standen før tiden ødelegger forandre utstillere.

Brannforskrifter
-Som utstiller forpliktes du til å gjøre deg kjent med rømningsveier i det området du befinner deg.
Og gjøre samtlige som står på din stand også kjent med dette.
-Utstillere som har stand ved siden av rømningsvei, må assistere med å opplyse publikum om dette dersom en evakuaringssituasjon skulle oppstå.
-Røminngsveier må under ingen omstendigheter blokkeres med stoler, bord og annet under messen.
-Rømningsveiene er merket med grønne skilt.
-Stearinlys eller levende ild er ikke tillatt.Vel møtt og god messe !


Arrangør
Alternativmessen Sunn - Livsstil, Christian Paaske - Stine Røthing, 4007 STAVANGER
Tlf: 971 71 616 (Stine) Mob: 452 14 757 (Christian) E-post: paaske@online.no
Web: http://www.alternativmessen.com
copyright 1997-2019 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.) for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold fra alternativ.no er ulovlig.