Site logo
Om

H.E.L behandling tilbyr healing, muskel terapi og selvutvikling.

Noen tanker om integritet og om hvordan denne på ett ubevisst plan kan gi deg utfordringer!

JA for alle er jo født med egen integritet, den formes og dreies og justeres etter omgivelsene, men det som er deg vil alltid være deg uansett. Dette må du aldri neglisjere!

Det er flere senarioer som trigger din integritet- FRYKT! Frykten styrer deg i mer kontrollerende og konform retning, dine frie kreative tanker blir tilsidesatt og du mister evnen til livsutfoldelse, og vipps vi har da selv skapt veien til- angst- depresjon- tap av indre motivasjon til å eksistere! Du lar deg eksponere for selvpining, som din egen INTEGRITET ikke fortjener. Den skal blomstre, den skal være autentisk, ikke en del av normen eller ett felles tanke sett, den skal være deg! Vi alle påminner oss selv og andre om at vi ALLE er unike og menneskeverdet settes høyest. Ja Så MÅ vi la det skje da.

Ikke la din integritet utelukkende gå i en symbiose med felleskapet. Vi trenger felleskapet i trygging på at vi møter respekt og forsøker å vise forståelse for hverandre. Ikke ett felleskap som skal trekke i samme retning fordi det er det mest behagelige og konforme! Vi utvikler ikke oss selv og heller ikke som samfunnet ideelt i denne takten, integriteten, deg som er «hel ved» skal på banen og speiles opp mot andres tanke sett og følelser. Slik skaper vi sammen en enorm gjennomslags kraft som mennesker i ett LEVENDE dynamisk felleskap og krutt blir DYNAMITT- der vi endelig kan FØLE det vi alle sier:
AT VI ALLE ER UNIKE! Så la det skje min venn!

Føler du at dette resonnerer og har noen tanker rundt dette og kanskje ønsker en healing behandling for å eventuelt trygge denne prosessen, så er jeg tilgjengelig for booking av timer på mail: parkentreningssenter@outlook.com

Kartvisning - Sted
Kontaktperson

Espen Lund

E-post

parkentreningssenter@outlook.com

Telefon

950 88 357

Send en melding / forespørsel

    Sosiale media

    Meld deg på nyhetsbrev!

    Body -Mind – Spirit
    Siste nytt – Få gode tilbud

    Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.